Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Openbaar conceptrapport ‘tarwemeelstof’


De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de Raad uitgangspunten adviseert voor het vaststellen van grenswaarden op de werkplek.

Lees het volledige artikel

Openbaar conceptrapport ‘1,2-dibroomethaan’


De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de Raad uitgangspunten adviseert voor het vaststellen van grenswaarden op de werkplek.

Lees het volledige artikel

Rol van de apotheker in de gezondheidszorg

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) organiseert op zaterdag 18 februari 2017 het symposium “Rol van de apotheker in de gezondheidszorg”.

Lees het volledige artikel

Sector welzijn, volksgezondheid en gezin engageert zich om klimaat te verbeteren

Vandaag werden op het kabinet van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, engagementen ondertekend met de acht koepelorganisaties van welzijn, volksgezondheid en gezin om de klimaatverandering aan te pakken.

Lees het volledige artikel

Graadmeter # 4 over onderzoek van umc’s


Graadmeter # 4 over onderzoek van umc’s. Met onder meer NFU-voorzitter Ernst Kuipers en commissievoorzitter Pim Assendelft: ‘Onderzoek buiten de muren van het umc wordt marginaal bediend’.

Lees het volledige artikel

Zwangere vrouwen al rond dertien weken echo aanbieden


De Gezondheidsraad adviseert om vrouwen tijdens hun zwangerschap al rond dertien weken een echo aan te bieden als onderdeel van het programma van prenatale screening.

Lees het volledige artikel

Graadmeter # 4 over onderzoek van umc’s


Graadmeter # 4 over onderzoek van umc’s. Met onder meer NFU-voorzitter Ernst Kuipers: "Antwoorden op korte en op lange termijn moeten in een goede balans zijn."

Lees het volledige artikel

Zorgvuldiger gebruik van desinfectantia nodig


Desinfecterende middelen zouden alleen gebruikt moeten worden waar ze echt nodig zijn.

Lees het volledige artikel

Microplastics in het milieu: een bedreiging voor de volksgezondheid?


Onzichtbaar kleine plastic deeltjes vervuilen zeeën en rivieren. Ze hopen zich op in mosselen en ander seafood, en komen zo ook in het maagdarmkanaal van mensen terecht.

Lees het volledige artikel

Trudy Dehue sprak 4e Els Borst Lezing uit


Hoeveel Nederlanders zijn dakloos, leven in armoede of lijden aan een depressie of autisme?

Lees het volledige artikel

Screening op hepatitis B en C beperken tot risicogroepen


Het opsporen van mensen die chronisch geïnfecteerd zijn met het hepatitis B- of C-virus kan het beste worden beperkt tot specifieke risicogroepen.

Lees het volledige artikel

Dexamethason kan de voortplanting schaden


Van werknemers die tijdens hun werk met het geneesmiddel dexamethason in aanraking komen, kan de vruchtbaarheid worden aangetast.

Lees het volledige artikel

De erkenning als podoloog

Podologen moeten vanaf 1 oktober van een erkenning of een voordeel op basis van verworven rechten (derogatie) hebben om als podoloog te mogen werken.

Lees het volledige artikel

De erkenning van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen

De erkenningsnormen voor het verkrijgen van de erkenning als klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog moeten door de federale overheid nog uitgevaardigd worden. In afwachting daarvan kan Zorg en Gezondheid nog geen erkenningen afleveren.

Lees het volledige artikel

Studieavonden "goed bestuur" op 3, 10 en 26 oktober

Werk jij al rond goed bestuur in je organisatie? Is er een goede mix aanwezig van competenties in je raad van bestuur? Is er een duidelijke taakafbakening tussen de raad van bestuur en de directie? Communiceert je organisatie open over haar bedrijfsstructuur? Worden stakeholders betrokken bij het reilen en zeilen in je organisatie?

Lees het volledige artikel

Herken jij een beroerte? Beperk de schade: bel 112

Iedere dag zijn er 52 mensen in België die een beroerte krijgen. Door het snel herkennen van de symptomen kan hersenschade beperkt worden en soms zelfs een leven gered. Elke minuut telt. Vandaag geeft Vlaams minister Jo Vandeurzen het startschot van de campagne ‘Herken een beroerte’ die toont hoe de bevolking een beroerte op een eenvoudige manier kan herkennen.

Lees het volledige artikel

Nieuwe bijzondere beroepsbekwaamheid in de forensische psychiatrie

Geneesheer-specialisten die erkend zijn in de psychiatrie en die een specifieke opleiding in de forensische psychiatrie volgen, komen in aanmerking voor erkenning van een nieuwe bijzondere beroepsbekwaamheid. Deze nieuwe beroepsbekwaamheid is geregeld in een ministerieel besluit, dat op 1 april 2016 in werking is getreden

Lees het volledige artikel

Datum visum zorgkundigen wordt gelijk aan de datum van registratie

Het RIZIV stelt in een nieuwe omzendbrief (19/06) de datum van het visum voor zorgkundigen gelijk aan datum waarop de zorgkundige zijn aanvraag tot registratie volledig heeft ingediend.

Lees het volledige artikel

Pagina's