Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Joris Slaets sprak 5e Els Borst Lezing uit


Goede zorg richt zich niet alleen op voorkomen van narigheid maar ook op tegemoet komen aan verlangens, stelde Joris Slaets.

Lees het volledige artikel

Openbaar conceptrapport over fenytoïne


De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Subcommissie Classificatie van reproductietoxische stoffen van de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de raad de reproductietoxische eigenschappen beoordeelt van fenytoïne.

Lees het volledige artikel

Werken met 1,2-dibroomethaan en het risico op kanker


De stof 1,2-dibroomethaan is kankerverwekkend.

Lees het volledige artikel

Rijgeschiktheid van mensen met hart- en vaataandoeningen


De vaste Commissie Rijgeschiktheid adviseert de regels voor rijgeschiktheid bij hart- en vaataandoeningen aan te passen.

Lees het volledige artikel

Blootstelling aan DEGME kan de voortplanting schaden


Werknemers die tijdens hun werk in aanraking komen met de stof diethyleenglycol (mono)methylether (DEGME), kunnen daar nadelige effecten van ondervinden.

Lees het volledige artikel

WBO: onderzoek naar kalkscore en kans op hart- en vaatziekten


De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van VWS om onder een aantal voorwaarden een vergunning te verlenen voor een onderzoek naar de relatie tussen aderverkalking en de kans op een hart- of herseninfarct.

Lees het volledige artikel

WBO: onderzoek naar risicomodel bij screening op darmkanker


De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om de vergunningaanvraag van het AMC voor een wetenschappelijk onderzoek naar een risicomodel binnen het landelijke bevolkingsonderzoek naar darmkanker af te wijzen.

Lees het volledige artikel

Bevolkingsonderzoeken naar kanker: Tijdig opsporen is belangrijk, kwaliteit blijft grootste prioriteit.

In het kader van de Gezondheidsdoelstelling Bevolkingsonderzoeken naar kanker stelde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen op 26 oktober 2017, samen met het Centrum voor Kankeropsporing en Stichting Kankerregister, het jaarrapport 2017 voor.

Lees het volledige artikel

Meer diabetes en hart- en vaatziekten door nachtwerk


Op basis van de bewezen nadelige gezondheidseffecten van nachtwerk adviseert de Gezondheidsraad om waar mogelijk nachtwerk te beperken.

Lees het volledige artikel

tijdvoorjerelatie.be bundelt info over relatie-ondersteuning

Een relatie moet je koesteren, maar in elke relatie kan het al eens wat minder goed gaan. Op de website ‘tijdvoorjerelatie.be’ wordt het brede aanbod aan relatieondersteuning in Vlaanderen beter toegankelijk maakt.

Lees het volledige artikel

Infosessies e-facturatie voor welzijns- en gezondheidsvoorzieningen

De Europese richtlijn 2014/55/EU draagt overheden op e-facturen die aan de norm voldoen, te aanvaarden en te verwerken. Het betekent dat elke organisatie die de regelgeving overheidsopdrachten moet naleven, ook gevat is door deze richtlijn. Zo worden ook ziekenhuizen, scholen, publieke nutsbedrijven, … verplicht e-facturen te aanvaarden en te verwerken.

Lees het volledige artikel

Vijfde Els Borst Lezing


Hoogleraar ouderengeneeskunde Joris Slaets spreekt op 14 november a.s. de vijfde Els Borst Lezing uit.

Lees het volledige artikel

Jonge kinderen vaccineren tegen rotavirus: in ieder geval risicogroepen


De Gezondheidsraad adviseert om in ieder geval kwetsbare jonge kinderen te vaccineren tegen rotavirus.

Lees het volledige artikel

Ziekenhuis en politie Tilburg delen data over geweld

De politie Tilburg gaat met het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis de Engelse ‘Cardiff-methode’ inzetten om geweld met letselschade te voorkomen.

Lees het volledige artikel

Acht gemeenten sluiten convenant jeugdzorg

Het convenant is volgens de Zuid-Hollandse gemeenten vernieuwend omdat het uitgaat van vertrouwen.

Lees het volledige artikel

‘Sluitende aanpak nodig voor kwetsbare jongeren’

Er moet een sluitende aanpak komen voor jongeren uit de JeugdzorgPlus of jji’s, meldt TSD.

Lees het volledige artikel

Zorgkantoren moeten wachtlijsten sneller wegwerken

Zij zijn op de goede weg, maar ze zijn er nog niet, constateert de Nederlandse Zorgautoriteit.

Lees het volledige artikel

Wijkcontract Gezondheid rekent af met versnippering

In de wijk is behoefte aan een nieuw sturingsmodel: het Wijkcontract Gezondheid.

Lees het volledige artikel

‘Shared decision making is verrekte lastig’

Artsen moeten beter leren inspelen op wat patiënten belangrijk vinden.

Lees het volledige artikel

Lex de Jong pakt ggz op Aruba aan

De FSMA Respaldo moet de ggz op Aruba gaan moderniseren, stelt bestuurder Lex de Jong.

Lees het volledige artikel

VGZ staat garant voor SEH Den Helder

Beschikbaarheidsbijdrage voor SEH Noordwest Ziekenhuisgroep toereikend.

Lees het volledige artikel

Raadsleden ervaren te veel afstand tot jeugdzorg

Ruim de helft van de raadsleden zegt onvoldoende grip te krijgen op de jeugdzorg, blijkt uit een enquête.

Lees het volledige artikel

Pagina's